Ryszard Kawka - kandydat na Wójta Gminy Gromadka

Program wyborczy kandydata na wójta
Gminy Gromadka
Ryszarda Jana Kawki.
Przejdź do treści
Łączy nas Gmina Gromadka
Kandydat na Wójta Gminy Gromadka
Samorządowiec
Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego
Podziękowania dla wyborców.
Szanowni Państwo
Za nami pierwsza tura wyborów wójta Gminy Gromadka.  Bardzo serdecznie dziękuję za udzielone poparcie i oddane głosy na moją kandydaturę.  Od początku kampanii wyborczej spotykam się z licznymi dowodami Państwa wsparcia dla proponowanych przeze mnie rozwiązań. Dlatego też liczę nadal na Państwa głosy,  na głosy oddane w drugiej turze wyborów na mnie - Ryszarda Kawkę.  
Szanowni Państwo.  Jestem stąd i problemy z jakimi zmaga się Gmina Gromadka są mi znane. Żyję, mieszkam, pracuję  i od lat działam społecznie dla tej gminy. Chcę pracować na rzecz naszej społeczności lokalnej i wiem jak to robić. Mam duże doświadczenie w pracy samorządowej. Jestem przekonany, że przyszłość Naszej Gminy jest dla Państwa równie ważna jak dla mnie. Proszę o głos w drugiej turze wyborów. R.KAWKA

Kilka słów o sobie...
Urodziłem się 18 października 1959 roku w Osłej - Gmina Gromadka. Tu uczęszczałem do szkoły podstawowej, a dalsza moja edukacja w szkole średniej, to LO klasa ogólna o profilu muzycznym. W roku 1979 rozpocząłem studia dzienne na wydziale Technicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.
W roku 1983 uzyskałem tytuł magistra i rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej w Osłej. Następnie odbyłem służbę wojskową, którą ukończyłem w roku 1985, jako sierżant-podchorąży. Wróciłem do pracy do swojej gminy jako nauczyciel,  potem dyrektor Szkoły Podstawowej w Różyńcu i w Szkoły Podstawowej Osłej.
W roku 1998 dobrowolnie zrezygnowałem ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Osłej i zatrudniłem się jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gromadce, gdzie pracuję do dziś.
W okresie od 1998 r, do chwili obecnej, czynnie uczestniczę w pracach samorządu gminnego i powiatowego. Trzykrotnie byłem radnym Gminy Gromadka - w tym raz wiceprzewodniczącym rady, a w latach 2006-2010 przewodniczącym Rady Gminy Gromadka.
Trzykrotnie też miałem zaszczyt reprezentować naszą gminę w radzie powiatu, w tym od roku 2016 niezmiennie  pełnię obowiązki Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego.
Oprócz działalności samorządowej ciągle udzielam się społecznie w środowisku lokalnym. W Różyńcu pełniłem obowiązki przewodniczącego Rady Sołeckiej, uczestniczyłem w wielu różnych akcjach i festynach. Ponad 20 lat pełnię obowiązki organisty w kościele w Różyńcu.
Prywatnie żonaty, prawie 40 lat małżeństwa z żoną Elżbietą. Mam trzy córki: Ilonę, Aleksandrę i Urszulę. Największa moja radość to wnuki  - Nikodem, Karol, Wiktor i Leo oraz  wnuczka Amelia.

Szanowni państwo moja rodzina mnie wspiera, jednak liczę na to, że zostanie pominięta
w różnych komentarzach w toku kampanii, za co z góry dziękuję.Główne filary programu, który proponuję zrealizować.
Serdecznie witam Wszystkich mieszkańców Gminy Gromadka.
Pragnę przedstawić Państwu mój program, który wpisuje się realia naszej gminy. Pragnę dokończyć inwestycje rozpoczęte przez Wójta Gminy Gromadka - Śp. Dariusza Pawliszczy oraz rozpocząć nowe. Program starałem się skonsultować z mieszkańcami Gminy Gromadka, z którymi prowadziłem owocne dyskusje. Mam zapewnienie, że w moich działaniach będą mnie także wspierać:
-   Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski,
-   Starosta Powiatu Bolesławieckiego - Tomasz Gabrysiak,
-   Dyrektor Szpitala Powiatowego - Kamil Barczyk,
-   obecnie urzędujący sekretarz Gminy Gromadka - Tomasz Matyjewicz

Program opiera się na trzech filarach:

1.   Bezpieczeństwo mieszkańców.
2.   Podniesienie standardu życia w Gminie Gromadka.
3.   Gospodarka i ochrona środowiska.
Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gromadka.
  
 • wymiana nawierzchni na drogach powiatowych – odcinek drogi Krzyżowa- Różyniec oraz zmiana drogi z kostki na bitumiczną w Wierzbowej,
 • chodnik przy drodze powiatowej od skrzyżowania w miejscowości Krzyżowa w kierunku Różyńca i Tomaszowa oraz ul. Sikorskiego od szkoły w kierunku Osłej,
 • ośrodek zdrowia w Gromadce zostanie przekazany pod zarządzanie Szpitala Powiatowego w Bolesławcu co sprawi, że w ośrodku zdrowia będą przyjmować lekarze różnych specjalizacji, w tym pediatra,
 • dokończenie budowy posterunku policji i strażnicy- wyposażenie obu placówek,
 • rozbudowa strażnicy w Krzyżowej,
 • kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulic i dróg w gminie Gromadka,
 • rejestratory prędkości w miejscowościach Różyniec, Krzyżowa, Pasterniku,
 • monitoring w kilku charakterystycznych  miejscach w Gromadce (kamery w kilku miejscach w Gromadce).
Podniesienie standardu życia mieskańców Gminy Gromadka
  
 • drogi dojazdowe do domów,
 • kontynuacja dofinansowania do przewozów autobusowych tak, aby zapewnić komunikację z gminą dla wszystkich mieszkańców,
 • budowa dróg w gminie: dokończenie ulicy leśnej i szkolnej, droga z Nowej Kuźni do Gromadki przy oczyszczalni ścieków, oraz droga  Osła Kolonia do Gromadki łącząca się z ulicą szkolną,
 • stołówka przy szkole w Gromadce (nie tylko dla uczniów, z możliwością korzystania dla mieszkańców gminy),
 • dokończenie budowy basenu,
 • zajęcia ogólnorozwojowe na sali, orliku i basenie prowadzone przez trenerów dla dzieci do lat 10,
 • zajęcia wspomagające proces nauczania oraz zajęcia pozalekcyjne,
 • budowa miasteczka ruchu drogowego przy szkole,
 • plac zabaw przy szkole w Gromadce,
 • budowa nowej siedziby urzędu gminy,
 • powrót do Gromadki GOPS z Wierzbowej,
 • adaptacja pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Wierzbowej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,
 • wspieranie kultury fizycznej w gminie  w tym rozwój klubu GKS, stworzenie warunków do uprawiania innych dyscyplin sportowych niż piłka nożna,
 • wspieranie życia kulturalnego w gminie- rozszerzenie działalności GOK ,
 Gospodarka i ochrona środowiska
  
 • usprawnienie ruchu na strefie przemysłowej przez budowę dodatkowych pasów ruchu w obu kierunkach od zjazdu w kierunku Osłej i Różyńca,
 • budowa na obiektach instytucji gminnych paneli fotovoltalicznych celem obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej,
 • kontynuacja zadania kanalizacja – przyłączenie do sieci kanalizacyjnej miejscowości Pasternik, Wierzbowa, Modła i Patoka,
 • wspieranie programami gospodarstw budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • wyposażenie zakładu wodociągów i oczyszczalni ścieków  w odpowiedni sprzęt do odbioru osadów z przydomowych oczyszczalni,
 • dofinansowanie do utylizacji folii rolniczej i środków ochrony roślin (opakowania),
 • dofinansowanie do remontu zabytkowych obiektów.

Dane kontaktowe
Adres
Ryszard Kawka
59-706 Gromadka
Różyniec 53/3
tel. 783789630
akwak7@wp.pl
Wróć do spisu treści